ERROR" /> ERROR" />
Người chơi trực tuyến:
40
Giờ máy chủ:
 
Giờ của bạn:
 
Thông tin nhân vật

Thông tin máy chủ

VersionSeason 6.15
Experience100x
Master Experience20x
Drop40%
Tổng số tài khoản325
Tổng số nhân vật371
Tổng số Guilds11
Người chơi trực tuyến40

Castle Siege

Castle Owner:
-

Guild Master
-
Stage
Guild Registration Period

Castle Siege Battle
6 days 5 hours

Registered Guilds

Top Level+

CharacterClassLevel
PrinceXGrand Master650
MouseGrand Master650
ImGAYBlade Master650
PrinceIXGrand Master636
King9xLord Emperor635