ERROR" /> ERROR" />
Người chơi trực tuyến:
43
Giờ máy chủ:
 
Giờ của bạn:
 
Đăng ký tạo tài khoản mới
4 đến 10 ký tự chữ và số
4 đến 32 ký tự
Nhập lại mật khẩu của bạn
Địa chỉ email hợp lệ
Điều khoản cung cấp dịch vụ
Xem thêm

Thông tin máy chủ

VersionSeason 6.15
Experience100x
Master Experience20x
Drop40%
Tổng số tài khoản323
Tổng số nhân vật369
Tổng số Guilds11
Người chơi trực tuyến43

Castle Siege

Castle Owner:
-

Guild Master
-
Stage
Guild Registration Period

Castle Siege Battle
6 days 13 hours

Registered Guilds

Top Level+

CharacterClassLevel
PrinceXGrand Master650
MouseGrand Master650
ImGAYBlade Master650
PrinceIXGrand Master636
King9xLord Emperor635